03 May 2010

Cách làm bì

Mua gói bì khô và thính ở chợ Châu Á cũng lâu rồi, hôm nay mới đụng đến nó, không phải vì không muốn làm mà cũng hơi nhát tay vì chưa làm lần nào và phải ngồi thái thịt thành sợi cũng hơi oải hôm nay làm siêng một tí, kết quả cũng được gần khoảng 800g bì. Làm bì này nếu ăn không hết có thể để tủ đông, cũng tiện.