27 January 2012

Bánh bao

Nhà có sẵn trứng muối và lạp xưởng mình làm mấy cái bánh bao để dành khi nào sanh thì có cái để mà ăn. Thật ra nói để dành vậy chứ từ bữa làm xong đến giờ rải rác cho mọi người cũng gần hết rồi. Kỳ này mình làm bằng bột Red Lotus, phải nói là bánh trắng hơn bột mỳ thường, vỏ bánh xốp mịn màng, nhân bánh vừa ăn nặn bánh cũng tiến bộ hơn trước. Làm xong được 12 cái bánh bao mà tối chân nhức và chuột rút nhiều hơn mọi bữa, xã nhà k cho vào bếp buổi tối
nữa