23 October 2012

Há cảo

Lần đầu tiên làm bánh há cảo ở nhà,  lúc trước toàn mua ở chợ Châu Á thôi k ngờ bắt bánh này dễ hơn bánh bao lại k bị hở mồm hở miệng gì như bánh bao. Mời cả nhà dùng bánh há cảo nha